เปรียบเทียบ
0

รายละเอียดการรับประกันสินค้าเงื่อนไขการเคลมสินค้าภายใน 30 วัน

ารรับประกันมีผลเฉพาะสินค้าที่จัดจำหน่ายโดย sentel online เท่านั้น
(1) อาการเสียจะต้องเกิดจาก Software เท่านั้น โดยจะต้องเคลมเปลี่ยนเครื่องภายใน 30 วัน นับจากวันที่ซื้อสินค้า เท่านั้น
(2) สินค้าที่นำมาเคลม จะต้องไม่มีรอยขีดข่วน บุบ ตก แตกกระแทก ใด ๆ ทั้งสิ้น
(3) สภาพกล่องของสินค้า จะต้องอยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ สะอาด ไม่ฉีกขาด และไม่มีร่องรอยปากกาเขียนที่กล่อง 
(หากเกิดจากกรณีนี้จะไม่สามารถทำการเคลมได้ ไม่ว่ากรณีใด ๆ ทั้งสิ้น)

(4) อุปกรณ์ในกล่องต้องอยู่ครบ และมีสภาพที่สมบูรณ์ทุกชิ้น (หากขาดอุปกรณ์ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง จะไม่สามารถทำการเคลมได้)
(5) สินค้าที่ส่งมาเคลมเปลี่ยน จะต้องทำการรีเซ็ทเครื่อง และต้องไม่ติดล็อครหัสผ่านรวมถึง Gmail ใด ๆ ทั้งสิ้น
ส่งฟรีทั่วไทย

ส่งฟรีไม่มีขั่นต่ำ

จัดส่งด่วน

ภายในประเทศ

บริการ

Click & Collect

เปลี่ยนและคืน

สินค้าได้ง่าย